ZPG型自动排污过滤器

  • 浏览次数 2835
  • 添加日期 2012-12-22

产品说明

概述
ZPG型自动排污过滤器是专用水管道上的一种新产品,该产品设计合理,使用方便。产品在施工中会出现大量杂物带进管内,在工作运转中这些杂物给管道上设备带来极大危害,该产品起到了很大保护作用,把所有杂物集到过滤器内,可保护管道上设备,该产品在调试和维修中除污不需拆卸任何部件,可节省人力、物力、目前是最理想的新产品。

工作原理
1、ZPG型自动排污过滤器在全流量下能正常工作,即保持高的流量,又具有低的压力,避免了由于流速低而造成的表面污渍。
2、直接安装在管网系统上,不需要任何运行结构。
3、节省空间。
4、自动冲洗排污,不需要安装旁通路、拆卸排污。
ZPG-L型(直角式)自动排污过滤器:
规格 A B L 排污口
Dg

ZPG-L-100

 
265
160
365
32
ZPG-L-125
315
190
440
40
ZPG-L-150
375
220
520
50
ZPG-L-200
500
260
670
65
ZPG-L-250
625
310
830
80
ZPG-L-300
750
350
1000
100
ZPG-L-350
875
410
1180
125
ZPG-L-400
1000
470
1350
150
ZPG-L-450
1150
510
1500
150
ZPG-L-500
1250
550
1680
150
ZPG-L-600
1500
650
2000
200
ZPG-L-700
1720
670
2280
200
ZPG-L-800
1900
685
2500
200
ZPG-L-900
2180
785
2800
200
ZPG-L-1000
2180
860
3120
250
ZPG-I型(直角式)自动排污过滤器:
规格 A L 排污口
Dg
ZPG-L-100
250
350
32
ZPG-L-125
320
428
40
ZPG-L-150
380
525
50
ZPG-L-200
520
700
65
ZPG-L-250
660
875
80
ZPG-L-300
790
950
100
ZPG-L-350
885
1200
125
ZPG-L-400
1040
1400
150
ZPG-L-450
1145
1550
150
ZPG-L-500
1250
1700
150
ZPG-L-600
1460
2000
200
ZPG-L-700
1720
2280
200
ZPG-L-800
1900
2500
200
ZPG-L-900
2180
2800
200
ZPG-L-1000
2470
3120
250